Art. 27. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  27.

Nie wykonane obowiązkowe dostawy podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania przymusowego w administracji.