Art. 26. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  26.

Indywidualne gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i zespoły uprawowe mogą zbywać nadwyżki zbóż po wykonaniu obowiązkowych dostaw.