Art. 24. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  24.
1.
Zobowiązany powinien dostarczyć zboże na koszt własny do punktu skupu.
2.
Dostarczone zboże powinno odpowiadać obowiązującym normom jakościowym (standardom).