Art. 8. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  8.

Obowiązek dostaw mleka rozpoczyna się z chwilą objęcia w posiadanie gospodarstwa (art. 6 ust. 1) lub ustania okoliczności faktycznych uzasadniających zwolnienie od obowiązku dostawy i kończy się z chwilą ustania posiadania gospodarstwa lub powstania okoliczności faktycznych uzasadniających zwolnienie od obowiązku dostawy.