Art. 28. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  28.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1954 r.