Art. 18. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  18.

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe zasady oraz tryb częściowego lub całkowitego zwolnienia od obowiązku dostaw mleka i przyznawania obniżeń,
2)
produkty rolne i hodowlane, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz normy zamiany.