Art. 14. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  14.
1.
Odłogi i inne nie zagospodarowane użytki rolne, przydzielone do zagospodarowania indywidualnym gospodarstwom rolnym, zwolnione są od obowiązku dostaw mleka na okres pierwszych trzech lat użytkowania.
2.
Odłogi i inne nie zagospodarowane użytki rolne, przekazane do użytkowania spółdzielniom produkcyjnym, zwolnione są od obowiązku dostaw mleka na okres pierwszych trzech lat użytkowania.