§ 7. - Obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.7.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1945 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.