§ 4. - Obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.7.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1945 r.
§  4.
Wolny handel jajami kurzymi jest dozwolony dla poszczególnych zobowiązanych po wykonaniu obowiązkowej dostawy jaj i z tą chwilą znosi się skutki zajęcia w stosunku do osób, które wykonały obowiązek dostawy. Jako dowód wykonania dostaw służą pokwitowania zbiornic jaj.