§ 3. - Obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.7.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1945 r.
§  3.
Rolnicy z terenów zniszczonych wskutek działań wojennych, mogą być zwolnieni z obowiązkowych dostaw jaj kurzych.