§ 2. - Obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.7.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1945 r.
§  2.
Wysokość i terminy dostaw oraz sposób ich rozdziału między zobowiązanych tudzież ceny płacone za jaja ustali Minister Aprowizacji i Handlu w drodze zarządzenia.