§ 5. - Obowiązki wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.
§  5.
1.
Kontrola seryjna polega na sprawdzeniu:
1)
jakości poszczególnych serii środka farmaceutycznego (artykułu sanitarnego) albo
2)
jakości wszystkich hodowli wyjściowych w odniesieniu do szczepionek stosowanych wyłącznie w lecznictwie zwierząt, a nie podlegających obowiązkowi kontroli seryjnej (§ 7 ust. 2).
2.
Kontrola seryjna może być wstępna lub następcza.