§ 3. - Obowiązki wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.
§  3.
1.
Wytwórca środków farmaceutycznych (artykułów sanitarnych) jest obowiązany prowadzić księgę lub kartotekę produkcji z podziałem według poszczególnych środków (artykułów).
2.
W księdze lub kartotece produkcji odnotowuje się:
1)
numer serii,
2)
datę ukończenia produkcji,
3)
ilość wyprodukowanego środka farmaceutycznego (artykułu sanitarnego),
4)
rodzaj i ilość składników użytych do produkcji.