Obowiązek zgłaszania zachorowań na twardziel (Rihnoscleroma).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.68.633

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 lipca 1932 r.
w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 402), § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencyj Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86) i art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 493) zarządzam co następuje:
Moc obowiązującą rozporządzenia z dnia 12 lipca 1930 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma) (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 439), przedłużoną rozporządzeniem z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 44) do dnia 31 lipca 1931 r., rozporządzeniem z dnia 21 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 541) do dnia 31 stycznia 1932 r. i rozporządzeniem z dnia 21 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 45) do dnia 31 lipca 1932 r., przedłuża się na dalsze 6 miesięcy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.