§ 9. - Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  9.
Urzędy Skarbowe przekazują na rzecz związków samorządowych i instytucji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 6 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 199 i z 1948 r. Nr 52, poz. 413) lub w rozporządzeniu opartym na art. 5 ust. 4 - tegoż dekretu, równowartość gotówkową udziałów podatku gruntowego pobranego w ziemiopłodach. Przekazanie następuje w terminie dni 15 po złożeniu zestawień przewidzianych w § 11.