§ 7. - Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  7.
1.
Główny Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego może określić:
a)
równoważniki zamienne żyta w innych ziemiopłodach oraz warunki uiszczenia tymi równoważnikami podatku gruntowego,
b)
kategorie podatników i warunki, pod jakimi uiścić mogą w gotówce równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach,
c)
ulgi przyznawane podatnikom w przypadku przedterminowego uiszczenia podatku w ziemiopłodach,
d)
tryb postępowania przy pobieraniu podatku gruntowego w ziemiopłodach,
e)
tryb przedkładania sprawozdań z wymiaru i poboru podatku gruntowego.
2.
Główny Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego działa:
a)
w wykonaniu przepisów ust. 1 pkt a) - w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych,
b)
w wykonaniu przepisów, ust. 1 pkt b) - w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych,
c)
w wykonaniu przepisów ust. 1 pkt c) i e) - w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.