§ 3. - Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  3.
1.
Gospodarstwa rolne o przeciętnej przychodowości do 80 kwintali żyta są zwolnione od obowiązku uiszczenia podatku gruntowego za rok 1949 w ziemiopłodach i uiszczają podatek gruntowy w całości w gotówce.
2.
Gospodarstwa rolne o przeciętnej przychodowości ponad 80 kwintali żyta uiszczają drugą ratę podatku gruntowego całkowicie w ziemiopłodach.