§ 2. - Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  2.
Podatek gruntowy ustala się i pobiera w życie z wyjątkami przewidzianymi w § 6.