§ 12. - Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  12.
Zarządzenia Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego ogłaszane będą w Monitorze Polskim.