Art. 4. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  4.
1. 6
Obowiązek społecznego oszczędzania rozpoczyna się i kończy w czasie, określonym przepisami o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego w podatkach: dochodowym (art. 2 ust. 1 pkt 1), gruntowym (art. 2 ust. 1 pkt 2). Obowiązek społecznego oszczędzania samodzielnych rybaków kutrowych (art. 2 ust. 1 pkt 4) rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia działalności rybackiej, a kończy się z chwilą dokonania sprzedaży ostatniego połowu z jednoczesnym zaprzestaniem działalności rybackiej.
2.
Obowiązek społecznego oszczędzania, wynikający z tytułu uczestnictwa w jednym z funduszów, wymienionych w art. 6 ust. 2, nie wyłącza obowiązku społecznego oszczędzania z tytułu uczestnictwa w innym funduszu.
6 Art. 4 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.