Art. 33. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  33.
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi operacje, dokonywane na podstawie niniejszej ustawy, na oddzielnym rachunku.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego składa Ministrowi Skarbu sprawozdania okresowe z całości operacyj Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
3.
Banki i instytucje, którym powierzono czynności na podstawie art. 7 ust. 3, prowadzą oddzielną rachunkowość operacyj, dokonywanych na podstawie niniejszej ustawy i przedkładają okresowe sprawozdania Bankowi Gospodarstwa Krajowego.