Art. 26. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  26.
1. 21
Składki oszczędnościowe wynoszą:
StopieńPrzy dochodzie ogólnym złotychStawka oszczędnościowa

%

ponaddo
1 360.000 400.000 2
2 400.000 450.000 2,5
3 450.000 500.000 3
4 500.000 550.000 3,5
5 550.000 600.000 4
6 600.000 700.000 4,5
7 700.000 800.000 5
8 800.0001.000.000 5,5
91.000.0001.200.000 6
101.200.0001.500.000 6,5
111.500.0001.800.000 7
121.800.0002.100.000 8
132.100.0002.400.000 9
142.400.0003.000.000 10
153.000.0003.600.000 11
163.600.0004.200.000 12
174.200.0004.800.000 13
184.800.0005.400.000 14
195.400.000- 15".
2.
Dla ustalenia stawki oszczędnościowej i obliczenia rocznego wkładu oszczędnościowego dochód zaokrągla się do pełnych setek złotych w dół, wkład zaś do pełnych dziesiątków złotych w dół.
3.
Roczny wkład oszczędnościowy należy ustalać w ten sposób, aby z dochodu wyższego stopnia po potrąceniu kwoty wkładu nie pozostało nigdy mniej niż pozostaje z najwyższego dochodu bezpośrednio niższego stopnia po potrąceniu wkładu na ten stopień przypadającego.
21 Art. 26 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 dekretu z dnia 25 października 1948 r. (Dz.U.48.52.415) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.