Art. 22. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  22.

Uczestnikom, którzy ukończyli 65 lat lub utracili zdolność do pracy, jeżeli nie posiadają dostatecznych środków utrzymania przysługuje prawo renty dożywotniej za sumę złożoną w książeczce oszczędnościowo-inwestycyjnej bądź jednorazowo zwrot oszczędności, jak również zwolnienie od obowiązku dalszego oszczędzania.