Art. 21. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  21.
1.
W przypadku śmierci uczestnika funduszu winna nastąpić całkowita wypłata oszczędności do rąk spadkobiercy. Jeżeli zmarły był uczestnikiem funduszu A, wypłata nastąpi jednorazowo, gdy wkład oszczędnościowy nie przekracza 100.000 zł. Jeżeli wkład oszczędnościowy przekracza 100.000 zł natychmiastowej wypłacie podlega 100.000 zł, w roku następnym nie więcej niż 200.000 zł, a po upływie tego roku reszta.
2.
W przypadku likwidacji osoby prawnej całkowity jej wkład oszczędnościowy ulega zarachowaniu na dobro wspólników, udziałowców lub akcjonariuszów stosownie do udziału, którym uczestniczą w podziale majątku osoby prawnej; zarachowanie następuje przez wpis do książeczek oszczędnościowo-inwestycyjnych. Jeżeli wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz nie był uczestnikiem Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, należy mu wydać książeczkę oszczędnościowo-inwestycyjną i dokonać w niej wpisu.
3.
Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów, zawartych w statutach poszczególnych osób prawnych.