Art. 18a. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  18a. 12

1.
Przepisy art. 16 i 17 nie mają zastosowania do pożyczek inwestycyjnych, udzielanych uczestnikom funduszu D.
2.
Środki finansowe, gromadzone w funduszu D, będą użyte na inwestycje rybołówstwa morskiego.
3.
Warunki udzielania pożyczek inwestycyjnych uczestnikom funduszu D na cele inwestycyjne rybołówstwa morskiego ustali w drodze rozporządzenia Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Żeglugi.
12 Art. 18a dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.