Art. 12. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  12.

Poza wkładami i składkami oszczędnościowymi do Społecznego Funduszu Oszczędnościowego przekazuje się inne wpływy i dochody, jeżeli według przepisów szczególnych winny być przelewane do Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.