§ 6. - Obowiązek posiadania rachunków dotyczących zakupu niektórych materiałów przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.18.152

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1970 r.
§  6.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie:
1)
karty podatkowej,
2)
ryczałtu przewidzianego dla osób trudniących się przemysłem domowym i przemysłem ludowym, wykonujących świadczenia na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej,
3)
ryczałtu przewidzianego dla zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.