§ 4. - Obowiązek legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.34.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1955 r.
§  4.
Narzędzia miernicze sprowadzane z zagranicy, których legalizacja w myśl przepisów odbywa się na miejscu ich ustawienia lub stałego używania, powinny być zalegalizowane przed oddaniem ich do użytku, przy czym do uzyskania ich legalizacji obowiązana jest osoba lub zakład, który dokonał montażu narzędzia.