§ 11. - Obowiązek legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.34.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1955 r.
§  11.
Areometry, termoareometry, manometry oraz transformatory miernicze prądowe i napięciowe przeznaczone do pomiaru energii elektrycznej, znajdujące się na składzie u sprzedawców w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, mogą być przechowywane na sprzedaż i sprzedawane nie legalizowane do dnia 30 czerwca 1956 r.