Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.28.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o obniżeniu taryfy na przewóz w ładunkach wagonowych cegieł, dachówek i rur drenowych (sączków).

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dn. 7 lutego r. b. № 152 i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu postanawiam, aby od dnia 1 kwietnia r. b. aż do odwołania opłata za przewóz w ładunkach wagonowych cegły i dachówek murarskich i wapiennych oraz rur drenowych (sączków) glinianych kolejami okręgu warszawskiego obliczana była wedle klasy III - ej dziś obowiązujących taryf.
Warszawa, dnia 26 marca 1919 r.