Obniżenie podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 lipca 1952 r.
w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 283 i z 1952 r. Nr 32, poz. 215) zarządza się, co następuje:
Posiadaczom gospodarstw rolnych, będącym członkami zrzeszenia uprawy ziemi, przyznaje się na rok podatkowy 1952 ulgę w wysokości 30% tej części podatku gruntowego, która przypada z gruntów włączonych przez podatnika do wspólnej uprawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku gruntowego na rok podatkowy 1952.