Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.56.356

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 czerwca 1921 r.
w przedmiocie obniżenia ceny biletów dodatkowych na miejsca numerowane w wagonach osobowych (plackart).

Na mocy dekretu z 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw № 14, poz. 152) zarządzam w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Cenę. biletów dodatkowych na miejsca numerowane do siedzenia w wagonach osobowych (plackart), wynoszącą stosownie do rozporządzenia z 25 lutego 1921 (Dziennik Ustaw № 25, poz. 140) 25% pełnej ceny całego biletu na przejazd pociągiem odnośnego rodzaju i w odnośnej klasie wagonu, licząc conajmniej za 100 kilometrów, obniża się od 1 lipca r. b. na 20% tej ceny.

Sprostowania:

a) rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. Nr. 53 poz. 335), b) rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. Nr. 53 poz. 336) i c) rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego (Dz. U. Nr. 53 poz. 337).

I. W rozporządzeniu wykonawczem Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. Nr. 53 poz. 335) wydrukowano mylnie: 1) w §8 w wierszu trzecim "znaczków podatkowych" zamiast "opasek podatkowych"; 2) w § 11 w ustępie drugim "znaczki patentowe" zamiast "opaski podatkowe (banderole)"; 3) w § 14 w ustępie 10 w wierszu trzecim "Najwyżej Izbie Kontroli Państwa" zamiast "Najwyższej Izbie Kontroli Państwa".
II. W rozporządzeniu wykonawczem Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. Nr. 53 poz. 336) wydrukowano mylnie w § 1 w ustępie trzecim w wierszu drugim "26 września 1921 r." zamiast "26 czerwca 1921 r.".
III. W rozporządzeniu wykonawczem Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego w (Dz. U. Nr. 53 poz. 337) wydrukowano mylnie w § 2 w ustępie czwartym w wierszu drugim "26 września 1921 r." zamiast "26 czerwca 1921 r.".