§ 3. - Obliczanie strat, spowodowanych przez przechowywanie, przewóz i oczyszczanie spirytusu na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.59.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1921 r.
§  3.
Zaniki magazynowe i rafinacyjne w rafinerjach i oddziałach rafinacyjnych fabryk, oczyszczających spirytus skarbowy, oblicza się na zasadzie umów, zawartych z poszczególnymi przedsiębiorcami. Rozrachunek za te zaniki załatwia się, zgodnie z umową, albo z końcem roku rafinacyjnego, t. j. 30 czerwca, albo w terminie, wskazanym w umowie, a w każdym razie, przy zakończeniu odnośnej umowy.