§ 10. - Obliczanie strat, spowodowanych przez przechowywanie, przewóz i oczyszczanie spirytusu na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.59.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1921 r.
§  10.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od kampanji gorzelniczej 1921/22, t. j. od dnia 1 lipca 1921 r., z zachowaniem mocy obowiązującej dla umów, jakie zostały i będą zawarte z przedsiębiorcami w poszczególnych wypadkach.

Jednocześnie tracą moc wszelkie dotychczas w tym przedmiocie obowiązujące przepisy.