Obliczanie należytości za przesyłanie czasopism pocztą w obrocie wewnętrznym i z W.M. Gdańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.32.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie obliczania należytości za przesyłanie czasopism pocztą w obrocie wewnętrznym i z W. M. Gdańskiem.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P.№ 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
Ogłoszony rozporządzeniom Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 grudnia 1923 r. w sprawie waloryzacji opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 2 poz. 11) sposób obliczania opłat za czasopisma (poz. 8 kolumna druga Taryfy pocztowej) zmienia się jak następuje:

"Za każdy egzemplarz do wagi 25 gr. pobiera się gotówką: 18% opłaty za druk 5, do 50 gr.: za każdy egzemplarz do wagi 50 gr. i 100 gr. 20% opisy za druki do wagi 50 gr. względnie 100 gr. za każdy egzemplarz ponad 100 gr. wagi 15% opłaty za druki odpowiedniej wagi. Za czasopisma wychodzące dwa razy dziennie, lecz rozsyłane raz dziennie, oblicza się należytość według łącznej wagi obydwóch numerów. Za przesianie zaległych egzemplarzy za bieżący okres prenumeraty nie pobiera się żadnej opłaty".

Rozporządzenie niniejsze: wchodzi w życie. z dniem 1 maja 1924 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zezwala się na jego stosowanie w Górnośląskiej części województwa śląskiego.

Z dniem powyższym tracą moc obowiązującą rozporządzenia sprzeczne z niniejszem.