§ 3. - Obliczanie i ogłaszanie wartości złota.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.72.694

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1934 r.
§  3.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości złota (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 932).