Art. 6. - Objęcie władzy państwowej nad Ziemią Wileńską. - Dz.U.1922.26.213 - OpenLEX

Art. 6. - Objęcie władzy państwowej nad Ziemią Wileńską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.26.213

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1922 r.
Art.  6.

Osobne ustawy zabezpieczą ludności prawo swobodnego rozwoju życia kulturalnego, oświatowego i religijnego w jaj języku ojczystym.