Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I Handlu.
z dnia 17 lutego 1921 r.
w przedmiocie nowego podziału h. Królestwa Kongresowego i b. Obwodu Białostockiego na okręgi i obwody inspekcji pracy, stosownie do podziału tego obszaru na województwa i starostwa.

Na mocy art. 10 dekretu o urządzeniu i działalności inspekcji pracy z dnia 3 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 5 poz. 90) w porozumieniu z Ministrem Przemyślu i Handlu, zarządzam co następuje:
§  1. Na terytorjum b. Królestwa Kongresowego i Obwodu Białostockiego ustala się 6 następujących okręgów nadzorczych inspekcji pracy:
1.Okrągpierwszy na obszar m. st. Warszawy.
2."drugi na obszar Województwa Warszawskiego.
3."trzeci na obszar Województwa Łódzkiego.
4."czwarty na obszar Województwa Kieleckiego.
5."piąty na obszar Województwa Lubelskiego.
6."szósty na obszar Województwa Białostockiego.
§  2. Dla każdego z tych okręgów nadzorczych inspekcji pracy ustanawia się po jednym inspektorze okręgowym pracy z siedzibą:
DlaI-goOkręguNadzorczegowWarszawie
"II-qo"""Warszawie
"III-go"""Lodzi
"IV-go"""Kielcach
DlaV-goOkręguNadzorczegowLublinie
"VI go"""Białymstoku
§  3. Każdy okrąg dzieli się na obwody inspekcji pracy:
1.Okrągpierwszydzielisię na6obwodów
2."drugi""9"
3."trzeci""8"
4."czwarty""8"
5."piąty""6"
6."szósty""4"
§  4. 1
. Okrąg miasta st. Warszawy dzieli się na następujące 6 obwodów inspekcji pracy:
Doobwodu1-gonależyobszarkomisarjatu6, 8, 11, 23.
""2-go"""9, 13, 16, 20, 21.
""3-go"""1, 2 i 10.
""4 go"""7, 12 i 22.
""5-go"""3, 4, 5, 19 i 26.
""6-cjo"""14, 15, 17, 18, 24 i 25
II. Okrąg Województwa Warszawskiego dzieli się na następujące 9 obwodów inspekcji pracy:
Doobwodu7-gonależyobszarStarostwaWarszawskiego.
""8-go"""Błońskiego i Grójeckiego.
""9 go"""Łowickiego, Sochaczewskiego, Skierniewickiego i Rawskiego.
""10 go"""Włocławskiego, Nieszawskiego i Kutnowskiego.
""11-go"""Płockiego, Gostynińskiego i Płońskiego.
""12-go"""Sierpeckiego, Rypińskiego i Lipnowskiego.
""13-go"""Ciechanowskiego, Mławskiego i Przasnyskiego.
""14 go"""Mińsko-Mazowieckiego i Radzymińskiego.
""15-go"""Pułtuskiego i Makowskiego
III. Okrąg Województwa Łódzkiego dzieli się na następujące o obwodów inspekcji piecy:
Doobwodu16-gonależyobszarkomisarjatu1,2, 3, 5, 13, 14 m. Lodzi
""17-qo"""8, 9, 10, 11 m. Lodzi.
""18-go"""4, 6, 7 i 12 m. Lodzi.
""19-jo""StarostwaŁódzkiego, Brzezińskiego i Łęczyckiego.
""20 go"""Piotrkowskiego i Radomskowskiego.
""21-go"""Sieradzkiego, Łaskiego i Wieluńskiego.
""22-go"""Kaliskiego i Tureckiego.
""23 go"""Konińskiego, Kolskiego i Słupeckiego.
IV. Okrąg Województwa Kieleckiego dzieli się na następujące 8 obwodów inspekcji pracy:
Doobwodu24-gonależy obszarStarostwaKieleckiego i Jędrzejowskiego.
""25-g o"""Radomskiego, Kozienic- kiego, Koneckiego i Opoczyńskiego.
Doobwodu26-gonależyobszarStarostwaSandomierskiego, Opatowskiego i Iłżeckiego.
""27-go"""Miechowskiego, Pińczowskiego i Stopnickiego.
""28-go"""Częstochowskiego i Włoszczowskiego.
""29-go"""części S-twa Będzińskiego z miastem Dąbrową Górniczą i S twa Olkuskiego.
""30-go"""części S twa Będzińskiego z miastem Zawierciem.
""31-go"""części S-twa Będzińskiego z miastem Sosnowiec.
V. Okrąg Województwa Lubelskiego dzieli się na następujące 6 obwodów inspekcji pracy:
Doobwodu32 gonależyobszarstarostwaLubelskiego, Lubartowskiego i Janowskiego.
""33-go"""Puławskiego i Garwolińskiego.
""34-go"""Zamojskiego, Biłgorajskiego i Tomaszowskiego.
""35-go"""Chełmskiego, Hrubieszowskiego, Włodawskiego i Krasnostawskiego.
""36-go"""Bialskiego, Konstantynowskiego, Łukowskiego i Radzyńskiego.
""37-go"""Siedleckiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
VI. Okrąg Województwa Białostockiego dzieli się rui następujące 4 obwody inspekcji pracy:
Doobwodu38-gonależyobszarStarostwaBiałostockiego.
""39-go"""Bielskiego, Wysoko Mazowieckiego, Sekulskiego,

Szczuczyńskiego.

""40-go"""Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Ostrołęckiego i Ostrowskiego.
""41 -go"""Suwalskiego, Sejneńskiego i Augustowskiego.
§  5. 2 Dla każdego z tych obwodów ustanawia się po jednym obwodowym inspektorze pracy:
Dlaobwodu1 -gow Warszawie
""2-gow
""3-go
""4-go
"5 go
""6-go
""7-go
""8 go
""9-gow Łowiczu
""10-gow Włocławku
""11-gow Płocku
""12 gow Sierpcu
""13-gow Ciechanowie
Dlaobwodu14 gow Mińsku-Mazowieckim
""15-gow Pułtusku
""16-gow Łodzi
""17 go"
""18-go"
""19-go"
""20-gow Piotrkowie
""21-gow Sieradzu
""22-gow Kaliszu
""23-gow Koninie
""24 gow Kielcach
""25-gow Radomiu
""26-gow Ostrowcu
""27-gow Miechowie
""28-gow Częstochowie
""29-gow Dąbrowie Górniczej
""30-gow Zawierciu
""31 gow Sosnowcu
""32-gow Lublinie
""33-gow Puławach
""34-gow Zamościu
""35 gow Chełmie
""36-gow Białej Podlaskiej
""37-gow Siedlcach
""38-gow Białymstoku
""39-gow Grodnie
""40 gow Łomży
""41-gow Suwałkach
§  6. Kierownictwo kilku obwodów może być według uznania Ministra Pracy i Opieki Społecznej powierzone jednemu inspektorowi pracy.
§  7. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą w dniu 1-go marca 1921 r.
1 § 4 zmieniony przez § 1 i § 2 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1926 r. (Dz.U.26.82.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 1926 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
2 § 5 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1926 r. (Dz.U.26.82.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 1926 r.