Nowe unormowanie zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 grudnia 1923 r.
w przedmiocie nowego unormowania zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47 poz. 409) tudzież po myśli ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych, oraz kredytów, udzielonych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz.. U. R. P. № 127 poz. 1044), zarządza się co następuje:
Ustanowiony w § 3 ustąp 3 rozporządzenia Min. Skarbu z dnia 3 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 34 poz. 225) zwrot kosztów nakładu opasek monopolowych, przeznaczonych do oklejania wyrobów tytoniowych, ustala się począwszy od dnia 1 stycznia 1924 r. w wysokości za 1.000 (tysiąc) sztuk opasek 1 (jeden) frank złoty, płatny w markach polskich, według kursu franka złotego, ustalonego przez Ministra Skarbu i obowiązującego dla cen artykułów monopolowych w tym tygodniu, w którym wypada dzień zapłaty powyższego zwrotu nakładu opasek monopolowych.
Rozporządzenia niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.