Nowa klasyfikacja tytoniów krajanych, wyrabianych w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.449

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 czerwca 1923 r.
w przedmiocie nowej klasyfikacji tytoniów krajanych, wyrabianych w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 62 ustawy o monopolu tytoniowym z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 47 poz. 409), zmieniając częściowo rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 100 poz. 916) zarządza się co następuje:
Ustalony w § 6 ustąp 2 litera b) rozporządzenia Min. Skarbu z dn. 29 października 1922 r. podział tytoniu krajanego na gatunki otrzymuje następujące brzmienie:

b) tytonie krajane:

gatunek"średniC"
""B"
""A"
""przedni"
""najprzedn."
""luksusowy"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.