Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTERSTWA SKARBU
w przedmiocie norm zastawowych dla polskich papierów procentowych i banknotów rosyjskich.

W myśl punktów c. i f. paragrafu 5-go Ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej zatwierdzam następujące normy zastawowe dla polskich papierów procentowych i banknotów rosyjskich.
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa zalicza.
na100rb.4 1/2%listówziemskich-125mk.
"""4%""-100"
"""5%"zast.warsz.-125"
"""4 1/2%"""-100"
"""6%obligacji m. Warszawy-125"
"""listów zast. prowincjonal. miejskich-100"
na 100 mk. 5% asygnat Skarbu Państwa-75"
na 100 rb. 5% asygnat Skarbu Państwa-100"
na 100 rb. banknotów ros. (carskich)-75"

Warszawa, dnia 28 grudnia 1918 r.