§ 7. - Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1938 r.
§  7.
(1)
Liście mokre oraz liście o niedostatecznie wysuszonych ogonkach i nerwach głównych, lecz przydatne do użytku, klasyfikuje się:
a)
przy tytoniu Amerykan, Trapezund, Tyk-Kułak, Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy i Virginia, - najwyżej w klasie IV,
b)
przy tytoniu cygarowym i Kentucky - najwyżej w klasie III,
c)
przy machorce - w klasach, do których kwalifikowałyby się w stanie należytego wysuszenia, lecz z obniżeniem ceny wykupowej o 10%.
(2)
We wszystkich tych przypadkach potrąca się ponadto od wagi ogólnej, wagę nadmiaru wilgoci.