§ 6. - Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1938 r.
§  6.
Wilgoć w liściach tytoniowych wpływa na ich klasyfikację jak następuje:
a)
liście zawierające do 19% wilgoci klasyfikuje się jako liście normalne,
b)
liście zawierające od 19% do 25% wilgoci klasyfikuje się jako liście wilgotne w klasach, do których kwalifikowałyby się w stanie należytego wysuszenia, z potrąceniem jednak wagi nadmiaru wilgoci od ogólnego ciężaru liści,
c)
liście zawierające od 25% do 35% wilgoci klasyfikuje się jako liście mokre,
d)
liście zawierające powyżej 35% wilgoci traktuje się jako liście niesuszone i klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.