§ 4. - Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1938 r.
§  4.
Uszkodzenia chorobowe liści tytoniowych wywierają następujący wpływ na ich ocenę:
a)
liście wszystkich gatunków tytoniu, objętych dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfą, uszkodzone przez chorobę na powierzchni większej niż połowa ich blaszki, uznaje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy);
b)
liście wszystkich gatunków tytoniu, objętych dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfą, uszkodzone przez chorobę na powierzchni większej niż 1/3 część, lecz mniejszej niż połowa ich blaszki, odbiera się w najniższej klasie danego gatunku tytoniu;
c)
liście tytoni: Amerykan, Trapezund, Tyk - Kułak, Hercegowina, Węgierski-Ogrodowy, Virginia, cygarowych i Kentucky, uszkodzone przez choroby na powierzchni nie większej niż 1/3 część ich blaszki, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie zdrowym, najwyżej jednak w klasie III;
d)
uszkodzenie chorobowe liści machorki na powierzchni nie większej niż 1/3 część ich blaszki nie wywiera wpływu na ich klasyfikację.