§ 1. - Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1938 r.
§  1.
(1)
Ustanawia się dołączoną do rozporządzenia niniejszego taryfę wykupu tytoniu krajowego, określającą zasady klasyfikowania i ustalania cen liści tytoniowych, odstępowanych przez plantatorów w myśl obowiązujących przepisów przedsiębiorstwu "Polski Monopol Tytoniowy".
(2)
Przy stosowaniu dołączonej taryfy dla ustalenia szacunku i obliczenia należności, przypadającej plantatorowi za dostarczone liście tytoniowe, należy uwzględniać przepisy §§ 2 - 12 rozporządzenia niniejszego.