Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 15 grudnia 1921 r.
w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.

Na zasadzie art. 1178 Ustawy Lekarskiej (ros. Zb. Pr. tom XIII wyd. 1905 r.) w brzmieniu ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 99 poz. 712) w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Ustanawia się następujące normy szacunkowe zwierząt w celu wymiaru podatku procentowego:
a) buhaje, woły i krowy 25000 mk. (podatek w wysokości 2% w myśl art. 1178 ustawy wynosi 500 mk.);
b) jałownik od 1/2 r. do 2 lat 10000 mk. (podatek w wysokości 2% w myśl art. 1178 ustawy wynosi 200 mk.);
c) cielęta do 1/2 r. 4000 mk. (podatek w wysokości 1% w myśl art. 1178 ustawy wynosi 40 mk.);
d) owce i kozy 3000 mk. (podatek w wysokości 1% w myśl art. 1178 ustawy wynosi 30 mk.);
e) jagnięta i koźlęta 1000 mk. (podatek w wysokości 1% w myśl art. 1178 ustawy wynosi 10 mk.);
f) świnie 15000 mk. (podatek w wysokości 2% w myśl art. 1178 ustawy wynosi 300 mk.).
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe normy szacunkowe.

Sprostowanie

ustawy z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych (D. U. R. P. № 92 poz. 676).

W Dzienniku Ustaw № 92 poz. 676 w ustawie z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych w art. 14 p. 8 zamiast: "zaświadczenia" winno być: "za świadczenia" i w art. 15 ustępie 3 zamiast: "stwierdzających" winno być: "stwierdzające".