Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.