Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
§  4. Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, ustalające wysokość wynagrodzeń, wymienionych w § 1, ogłaszane są w Monitorze Polskim i wchodzą w życie po upływie 15 dni od daty ogłoszenia.