Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
§  3. Wynagrodzenia ustalone w myśl § 2 uważa się za zysk brutto w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym.

W przypadku, przewidzianym w § 1 ust. 1 pkt b), komisje cennikowe przy ustalaniu maksymalnej ceny obowiązane są doliczać do cen surowca lub półsurowca w pełnej wysokości wynagrodzenia ustalone w myśl § 2.