Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
§  1. Przepisy ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 218) mają zastosowanie do:
a) wynagrodzeń za świadczenia usług, za wartość pracy i wydatki związane z umową o dzieło w następującym zakresie: przemysłu gastronomicznego i hotelarskiego, zawodu fotograficznego, fryzjerstwa, kowalstwa, krawiectwa, kożusznictwa, piekarstwa, rzeźnictwa i wyrąbu mięsa, wędliniarstwa, masarstwa, stolarstwa meblowego, szewstwa, cholewkarstwa, szklarstwa, tapicerstwa, zduństwa, bieliźniarstwa, pralni oraz chemicznego czyszczenia bielizny i odzieży;
b) wynagrodzeń za wartość pracy i wydatki związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, określonych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu, wydanym w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji na zasadzie art. 5 powołanej ustawy.

Wynagrodzenia, wymienione w ust. 1, ustalone będą za wytwarzanie lub przetwarzanie i sprzedaż tylko poszczególnych typowych artykułów, wytwarzanych na podstawie uprzedniego zamówienia, oraz za świadczenia typowych usług.

W przypadkach, gdy przyjmujący zamówienie przy umowie o dzieło wytwarza również tego samego rodzaju artykuły bez uprzedniego zamówienia, ceny przez niego pobierane za artykuły gotowe nie mogą być wyższe, aniżeli dozwolone za wykonanie tego samego rodzaju artykułów na zamówienie.